Centaur Slimme Energie Garantieplan (SEG)

Samen de juiste stappen te zetten in de groene richting, kosten besparen én uw woning volledig verduurzamen. Het kan met Centaur Power!

Het unieke ‘Slimme Energie Garantieplan’

Centaur Power heeft voor u het unieke Slimme Energie Garantieplan (SEG) ontwikkeld. Deze verduurzamingsformule is modulair opgebouwd en zo kunt u uit de 4 basisverduurzamingsonderdelen (Warmtepomp, Zonnepanelen, Centaur Thuisbatterij en Woningisolatie) kiezen welke maatregelen specifiek voor u van toepassing zijn. Hierbij is het mogelijk om gebruik te maken van het 100% Garantieplan zodat we u minimaal 20 jaar ontzorgen en financiële zekerheid bieden.

Centaur Power verduurzaamt op maat

Er zijn veel type woningen met verschillende Energie labels. Het Centaur ‘Slimme Energie Garantieplan’ heeft als hoofddoel ‘0 op de meter’ te realiseren voor alle woningen In Nederland. Om voor uw specifieke woning een correcte en technisch haalbare offerte kunnen samenstellen hebben we de juiste gegevens van uw woning nodig. Nadat de verduurzamingsexpert van Label-Up uw woning heeft bezocht en alle benodigde informatie heeft opgemeten en ontvangen krijgt u een *gratis onafhankelijk (www.label-up.nl) Energielabelrapport van uw woning/bedrijfspand. Met deze gegevens kunnen wij een op maat gemaakt offerte voor u samenstellen specifiek voor uw woning. Zo krijgt u niet alleen het juiste verduurzamingsadvies maar kan er ook vooraf een nauwkeurige berekening worden gemaakt wat uw kostenbesparing en vooraf gegarandeerd Energielabel van uw woning zal worden na de installatie van de mogelijke en gewenste verduurzamingsmaatregelen.

 

Verduurzamingsproducten

Het Centaur Slimme Energie Garantieplan bestaat uit 4 onderdelen én een uniek 100% Garantieplan die voor uw specifieke situatie zorgvuldig worden samengesteld. 

Indien het voor u wenselijk is om uw woning te verduurzamen door middel van het volledige Centaur ‘Slimme Energie Garantieplan’ kunt u van het Garantieplan gebruik maken. Dit Centaur Slimme Energie Garantieplan heeft als doel ‘0 op de meter’ zo kunt u na installatie direct optimaal profiteren van diverse kostenbesparingen en het maximaal benutten van verschillende overheidssubsidies.

Waarom het SEG?

Naast het verduurzamen van uw woning en de kostenbesparing zijn er nog diverse voordelen binnen het Centaur Slimme Energie Garantieplan dit zijn onder andere:

  • Wooncomfort vergroten, ontzorgen en financiële zekerheid met het Centaur 100% Garantieplan.
  • Door het toekennen van een beter Energielabel zal uw woning direct na installatie van de verduurzamingsonderdelen direct tot wel 15% meer waard worden en is makkelijker verkoopbaar.
  • Milieuvriendelijke (R290) volledig elektrische Warmtepomp : een volledig gas-loze installatie word geplaatst (uitgaande watertemperatuur van 75 °C) die hierdoor ook voor oudere minder goed geïsoleerde woningen toepasbaar is.
  • Het Nederlandse hoogspanningsnetwerk (the Grid) wordt minder belast en zo helpt u mee net-congestie te voorkomen. Zo kunt u de overcapaciteit Zonnestroom terug blijven leveren aan het netwerk.

 

Naast de algemene voordelen is er een groot aantal kostenbesparingen (zelfs extra verdienmodellen mogelijk) deze kunnen worden verdeeld in 2 hoofdgroepen te weten:

    1. Onderbouwde kostenbesparingen
    2. Aanvullende kostenbesparingen

100% Garantieplan

Naast het gebruik van de beste verduurzamingsproducten is het unieke Centaur 100% Garantieplan ontwikkeld om u volledig te ontzorgen en financiële zekerheid te bieden. Dit houdt in dat er gedurende de volledige looptijd (20 jaar) van het Centaur ‘Slimme Energie Garantieplan’ geen onverwachte of bijkomende kosten worden gerekend betreffende alle reparaties en/of

vervangen van defecte onderdelen. Centaur Power zal een jaarlijkse check/onderhoud uitvoeren betreffende de diverse onderdelen van de verduurzamingsinstallatie. Ondanks de product-lifetime van minimaal 20 jaar (uitzondering is de Centaur Thuisbatterij), willen we door regelmatig onderhoud te plegen de mechanische verduurzamingsonderdelen de aandacht & onderhoud geven die noodzakelijk is om minimaal 20 jaar maximaal voor u te presteren. Door deze unieke 100% Garantieregeling aan te bieden, weet u dat de investering in ‘ver-duur-zaming’ niet onverwacht ‘duur’ gaat uitpakken in de toekomst.

Overheidssubsidies

Om de energietransitie in Nederland te ondersteunen en financieel toegankelijker te maken heeft de overheid verschillende subsidies beschikbaar. Hoe groot het subsidiebedrag is verschild per verduurzamingsonderdeel. Ook de manier waarop deze wordt verrekend verschild per onderdeel. De Slimme Energie Adviseurs van Centaur Power helpen u graag met de aanvraag en/of uw vragen te beantwoorden.

Gecertificeerde Installateurs

Centaur Power maakt gebruik van gecertificeerde installateurs die voor het aansluiten van uw Zonnepaneelinstallatie en / of Centaur Thuisbatterij over de juiste kwalificaties en opleidingen beschikken. Ook vullen ze gezamenlijk met u het opleverrapport in, deze wordt bij oplevering getekend. De uitgebreide checklist is een onderdeel van het opleverrapport welke tevens uw garantiecertificaat bevat.